Νομικές υπηρεσίες με σεβασμό στον εντολέα και στις ανάγκες τουANTONIOS BIDERIS & PARTNERS
LAW OFFICE


Επικοινωνήστε μαζί μας      +30.2331505545         +30.6909085151        antonis@bideris.gr

Άμεση, εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη νομική υποστήριξη. Δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών Δικαστηρίων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσουμε μια εξ' αποστάσεως ακρόαση με οπτικοακουστικά μέσα που θα σας προτείνει το γραφείο μας

Let' s have a video conference 

Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του