Με σκοπό την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων που αφορά στη ρύθμιση οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων, ο νόμος 4745/2020 που δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει τεθεί σε ισχύ, αλλάζει ό,τι ήξεραν Δικηγόροι και Δικαστές για την εκδίκαση των υποθέσεων Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα.

Με τυπικό πέρασμα από το ακροατήριο, χωρίς εξέταση μαρτύρων και την όλη διαδικασία να ωριμάζει  «στα χέρια» του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου, ο διάδικός θα πρέπει να εφαρμόσει την νέα διαδικασία η οποία έχει ως εξής...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

foto2 mikrojpg

www.bideris.gr

+30 909085151
antonis@bideris.gr

Maketa provolis jpg


Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε προσεκτικά το δικαίωμα σας επί ακινήτου καθώς και την θέση του, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί από την υπηρεσία Κτηματογράφησης και προκύπτουν από την επιστολή που παραλάβατε.

 Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον νομικό σας.

Τυχόν σφάλματα είναι καλό να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο και ο χρόνος για να γίνει αυτό είναι περιορισμένος. 

Εάν δεν έχετε παραλάβει ακόμη φάκελο, ενώ έχετε υποβάλλει δήλωσή για ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή όπου τώρα αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες, μπορείτε να ελέγξετε την υποβληθείσα δήλωση με τους κωδικούς του TaxisNet.

foto2 mikrojpg

www.bideris.gr 

+30 909085151
antonis@bideris.gr

Maketa provolis jpg