Κτηματολόγιο ... SOS !

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε προσεκτικά το δικαίωμα σας επί ακινήτου καθώς και την θέση του, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί από την υπηρεσία Κτηματογράφησης και προκύπτουν από την επιστολή που παραλάβατε.

 Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον νομικό σας.

Τυχόν σφάλματα είναι καλό να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο και ο χρόνος για να γίνει αυτό είναι περιορισμένος. 

Εάν δεν έχετε παραλάβει ακόμη φάκελο, ενώ έχετε υποβάλλει δήλωσή για ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή όπου τώρα αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες, μπορείτε να ελέγξετε την υποβληθείσα δήλωση με τους κωδικούς του TaxisNet.

foto2 mikrojpg

www.bideris.gr 

+30 909085151
antonis@bideris.gr

Maketa provolis jpg