ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ


Με σκοπό την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων που αφορά στη ρύθμιση οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων, ο νόμος 4745/2020 που δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει τεθεί σε ισχύ, αλλάζει ό,τι ήξεραν Δικηγόροι και Δικαστές για την εκδίκαση των υποθέσεων Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα.

Με τυπικό πέρασμα από το ακροατήριο, χωρίς εξέταση μαρτύρων και την όλη διαδικασία να ωριμάζει  «στα χέρια» του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου, ο διάδικός θα πρέπει να εφαρμόσει την νέα διαδικασία η οποία έχει ως εξής...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

foto2 mikrojpg

www.bideris.gr

+30 909085151
antonis@bideris.gr

Maketa provolis jpg